Általános Szerviz Szerződési Feltételek

Általános Szerviz Szerződési Feltételek

A jelen Feltételek tartalmazzák a Szamitogep-Szerviz.co.hu (továbbiakban: Szerviz) szolgáltatásait megrendelők, illetve megvásárolni kívánók Szervizzel szemben érvényesíthető jogait, illetve az Szerviz korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Megrendelő elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerviz Szerződési Feltételeket. A Szerviz fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

1, Telefonos megrendelés esetén szóbeli megállapodásnak (szerződésnek) minősül a szolgáltatás megrendelése. (Ptk. 216. § (1))

2, Illegális szoftverek telepítéséért a Szervizünk nem vállalj a felelősséget, minden esetben a Megrendelőt terheli.

3, Ha a javítás nem jöhetett létre, mert a körülmények nem adottak a javításhoz (alkatrész hiány), vagy a Megrendelő nem fogadja el a megoldást, abban az esetben teljesítettnek minősül a Megrendelő által rendelt szolgáltatás, és a számlát ki kell egyenlítenie a Szerviz felé.

4, A szervinek átadott készüléken tárolt adatok, programok, beállítások, szabadalmi és szellemi alkotások joga alá tartozó információk, megoldások megőrzése, mentése kizárólag a Megrendelő feladata.

5, A Szerviz nem vállal felelősséget a javítás, karbantartás alatt bekövetkező esetleges módosulásokra, információ vesztésre.

6, A Szerviz nem felel adatvesztéssel, adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett vagy következményi károkért, haszonvesztésért, még akkor sem, ha ennek bekövetkezése az elvégzett javításra, karbantartásra vezethető vissza.

7, A Szerviz kiegészítő szolgáltatás keretében nyújt adatmentő, adat visszaállító tevékenységet. Javítás közbeni biztonsági mentésként ennek díjazása a javítási költségen felül történik. A szolgáltatást önálló tevékenységként megrendelő ügyfeleink részére a díjazás egyedi megállapodás szerint történik, ami függ az adatok mennyiségétől, az adathordozótól, ezen eszközök állapotától.

8, A mentett adatokat a Szerviz a mentéstől számított 7 napig őrzi meg. Az adatok tulajdonával a Megrendelő rendelkezik, a Szerviz ezen adatokat, harmadik félnek nem adja át.

9, Amennyiben az átadott készülék piszkos állapotban kerül átvételre, a készülék tisztítását a Szerviz elvégzi, ennek költségei a megrendelőt terheli.

10, A javítások határideje 2–7 nap. Ezen határidőt a Szerviz igyekszik betartani, de a javításból eredő egyéb okok miatt a módosítás igényét fenntartja. A javítás elvégzéséről a Szerviz a megrendelőt telefonon, SMS –ben, e-mail –ben, ajánlott levélben tájékoztatja. Amennyiben a készüléket az ügyfél az értesítés után 15 napon belül nem veszi át a Szerviz az ügyfelet újból megpróbálja értesíteni. A Szerviz a bármilyen okból okból meghiúsult megkeresést is sikeres értesítésnek könyveli el. Értesítés után, ha az ügyfél a készüléket 15 napon belül nem veszi át, illetve a 30 napnál régebben leadott nem keresett készülékek után a Szerviz tárolási díjat számol fel. A tárolási költség naponta a készülék aktuális piaci árának 1%, de minimum 200 Ft/nap. Ha a tárolási költség és a javítási díj összege eléri a készülék aktuális piaci árának 75% -át, a készülék tulajdon joga átszáll a szervizre, az ügyfél ez után semmilyen követeléssel nem élhet. A Szerviz a készüléket tovább értékesíti, vagy megsemmisíti.

11, Az általunk elvégzett hardveres javításokra 1 hónap garanciát vállalunk. A garancia érvényesítéshez minden esetben a Megrendelőnek kell a Szervizbe szállítani a a készüléket. A garancia nem helyszíni garancia.

12, Az Szerviz a szerviztevékenységét a saját szervize, illetve a márkaszervizek útján látja el.

13, Szerviz a használt termékekre 3 nap jótállást vállal. A garancia érvényesítéshez minden esetben a Megrendelőnek kell a Szervizbe szállítani a a készüléket. A garancia nem helyszíni garancia.

14, Az Szerviz fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

15, A Szerviz fenntartja azon jogát, hogy a tájékoztatót, az abban közölt tényeket, szabályokat módosítsa. Amennyiben a tájékoztatóban szereplő szabályzás ütközik bármilyen hatályos törvénnyel, jogszabállyal, úgy a törvényben, jogszabályban rögzítettek a mérvadóak.